Płaca minimalna w Europie
Ewidencja czasu pracy kierowcy
Rozliczanie delegacji

Przedsiębiorstwo KASYLIUS prowadzi dla firm transportowych w sposób kompleksowy i profesjonalny, ewidencję czasu pracy kierowców zgodną z wymogami Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie do pełnej analizy stosowanej przez większość służb kontrolnych w Polsce i w UE. Prowadzimy analizę naruszeń czasu jazdy oraz odpoczynków kierowców wg rozporządzenia (WE) NR561/2006 oraz Umowy AETR. Rozliczamy płacę minimalną w Europie (MiloG, Loi Macron, Norwegia itd.). Oferujemy na korzystnych warunkach współpracę z przedstawicielem francuskim.

Oferta

 • Analiza i rozliczenie czasu pracy kierowców

  W ramach usługi rozliczania czasu pracy kierowców otrzymują Państwo:
  - uwzględnienie w ewidencji nieobecności kierowcy - chorobowe, urlop itd.
  - w zależności od umowy kierowcy - uwzględnienie składników wynagrodzenia: ryczałty, zaliczki (zestawienie z całego okresu rozliczeniowego w formie PDF);
  - archiwizowanie danych cyfrowych z kart kierowców i tachografów w formie elektronicznej;
  - archiwizowanie ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej – format PDF;
  - zestawienie każdego miesiąca ilości dni do oddania wraz ze stanem urlopowym dla każdego kierowcy;
  - kontrola ciągłości danych z kart kierowców oraz tachografów.

 • Płaca minimalna w Europie

  Rozliczamy wynagrodzenia dla kierowców, którzy wykonują zadania transportowe zgodnie z postanowieniami dyrektywą 96/71/WE oraz Dekretu 2016/418:
  - zgłoszenie oraz rozliczanie płacy minimalnej w Niemczech – MiloG;
  - rozliczanie płacy minimalnej we Francji – Loi Macron
    oferujemy współpracę z przedstawicielem francuskim (od 3 Euro za kierowcę/m-c)
  - rozliczanie płacy minimalnej w Norwegii;
  - rozliczanie płacy minimalnej w Austrii;
  - oraz dla wszystkich innych krajów, które wprowadzą stosowne zapisy.

 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych

  W ramach rozliczenia delegacji przedstawiamy również:
  - zestawienie wyliczonych delegacji każdego kierowcy w formie PDF;
  - sumaryczne zestawienie wszystkich delegacji z danego okresu rozliczeniowego – format PDF;
  - szczegółowy raport delegacji pracownika w formie PDF (zawiera on m.in. informacje w jakiej ilości i kwocie zostały przyznane diety i noclegi);
  - kontrola sposobu liczenia delegacji.

 • Pobieranie danych z kart kierowców oraz tachografów cyfrowych

  Wykonujemy usługi z dojazdem do klienta na terenie województwa opolskiego.

 • Usługi dodatkowe

  - obsługa kadrowo-płacowa;
  - zestawienie terminów ważności odczytów tachografów oraz kart kierowcy w formie PDF;
  - zestawienie aktywności kierowcy (procentowy udział jazdy i innej pracy);
  - zestawienie naruszeń kierowcy;
  - inne usługi niewymienione wg potrzeb klienta.

PROMOCJA dla nowych klientów!

 • Pierwszy miesiąc rozliczenia GRATIS
 • lub dwa miesiące za 50% ceny
 • Ewidencja czasu pracy - już od 20 zł
 • Rozliczenie delegacji - tylko 15 zł
 • Rozliczenie płacy minimalnej w Europie - już od 15 zł
 • Zgłoszenie o delegowaniu pracownika do pracy w Austrii, Niemczech, Francji - już od 15 zł

Kontakt

 • KASYLIUS
 • Katarzyna Skrabka
 • ul. Krapkowicka 13
 • 46-050 Przywory
 • NIP 991-048-55-94
 • REGON 363478281

Akty prawne